logistyka magazynowanie
ASL oferuje profesjonalną obsługę logistyczną i magazynową

Z przyjemnością informujemy o otwarciu dla naszych klientów nowoczesnego magazynu typu A w Nadarzynie k. Warszawy.

Do dyspozycji posiadamy magazyn dystrybucyjny, magazyn czasowego składowania oraz skład celny o łącznej powierzchni ponad 7000 m2.

Zachęcamy do wysyłania zapytań ofertowych na e-mail: rafal.rogowski@asl.pl  tel: +48 505 701 434

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • Składowanie towaru w magazynie dystrybucyjnym, składzie celnym i magazynie czasowego składowania
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej
  • co-packing
  • przeładunki
  • konfekcjonowanie i kompletacja towarów
  • obsługę celną towarów przyjmowanych do magazynu czasowego składowania i składu celnego

Skład celny - dlaczego warto skorzystać?

  • zapewnia zawieszenie płatności cła i podatków - zawieszenie płatności odnosi się do towarów nieunijnych z przeznaczeniem do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE.

Skład celny zapewnia naszym klientom oszczędności. Do największych zalet tego rozwiązania można zaliczyć:

  • odroczenie płatności cła i podatku - towary wprowadzane na polski rynek celny podlegają należnościom celnym. Korzystanie ze składu celnego odracza ich uiszczenie, aż do momentu, w którym następuje faktyczne wykorzystanie towaru w procesach gospodarczych.
  • w składzie celnym istnieje m.in. możliwość zastosowania procedury naprawczej dla towarów, które nie posiadają właściwych certyfikatów zgodności z CE lub innych wymaganych prawem oznaczeń.