logistyka magazynowanie
ASL oferuje
kompleksową obsługę towarów we własnych magazynach

Oferujemy nasze usługi w składzie celnym, magazynie celnym i krajowym zlokalizowanym w Wilczej Górze k/Piaseczna.

 Oferujemy kompleksowe usługi magazynowe i logistyczne:

  • Składowanie towaru w magazynach krajowych, składzie celnym i magazynach czasowego składowania
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej
  • co-packing
  • przeładunki
  • konfekcjonowanie i kompletacja towarów
  • obsługę celną towarów przyjmowanych do magazynów celnych i składu celnego

Skład celny - dlaczego warto skorzystać?

  • zapewnia zawieszenie płatności cła i podatków - zawieszenie płatności odnosi się do towarów nieunijnych z przeznaczeniem do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE.

Skład celny zapewnia naszym klientom oszczędności. Do największych zalet tego rozwiązania można zaliczyć:

  • odroczenie płatności cła i podatku - towary wprowadzane na polski rynek celny podlegają należnościom celnym. Korzystanie ze składu celnego odracza ich uiszczenie, aż do momentu, w którym następuje faktyczne wykorzystanie towaru w procesach gospodarczych.
  • w składzie celnym istnieje m.in. możliwość zastosowania procedury naprawczej dla towarów, które nie posiadają właściwych certyfikatów zgodności z CE lub innych wymaganych prawem oznaczeń.