Kontakt Zapytanie ofertowe
UE przyjęła 14 pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji

UE przyjęła 14 pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji

W ostatnim tygodniu czerwca br. Unia Europejska przyjęła 14. pakiet sankcji UE wobec Rosji.
Pakiet zmian zakłada rozszerzenie sankcji indywidualnych, sankcji handlowych, jak również inne zmiany dotyczące obowiązków czy uprawnień związanych z sankcjami nałożonymi na Rosję. Sankcje nakładane na Rosję znacznie ograniczają budżet Kremla na działania wojenne na Ukrainie.

Najnowszy pakiet sankcji obejmuje między innymi:

 • zakaz usług ponownego załadunku do celów operacji przeładunku na terytorium Unii Europejskiej LNG pochodzącego z Rosji lub wywożonego z Rosji oraz powiązanych z głównym zakazem pomocy technicznej, usług pośrednictwa, udzielania finansowania lub pomocy finansowej,
 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania i wywozu towarów i technologii oraz świadczenia powiązanych usług na rzecz rosyjskich podmiotów, jeżeli są przeznaczone do ukończenia projektów dotyczących skroplonego gazu ziemnego,
 • zakaz zakupu, przywozu, przekazywania LNG pochodzącego z Rosji lub wywożonego z Rosji za pośrednictwem terminali LNG w UE niepodłączonych do wzajemnie połączonego systemu gazu ziemnego oraz czynności pomocniczych,
 • zakaz transportu drogowego na terenie UE przez firmy transportowe mające siedzibę w UE, które w conajmniej 25% należą do rosyjskiej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu,
 • rozszerzenie wykazu produktów, które przyczyniają się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji
 • nałożenie dalszych ograniczeń na wywóz towarów, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia zdolności przemysłowych Rosji
 • zakaz zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii helu
 • wprowadzenie nowych zakazów bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w jakiejkolwiek transakcji z osobą prawną, podmiotem lub organem związanym z Federacją Rosyjską,
 • wprowadzenie przepisów dotyczących odpowiedzialności unijnych podmiotów za działania podmiotu mającego siedzibę poza UE, na który podmiot unijny jest w stanie wywierać decydujący wpływ,
 • zmiany w przepisach zobowiązujących do zawierania odpowiednich klauzul w umowach z podmiotami z państw trzecich dotyczących określonych transakcji,
 • rozszerzenie wykazu krajów partnerskich, które stosują zestaw środków kontroli wywozu lub zestaw środków ograniczających w odniesieniu do przywozu żelaza i stali oraz zestaw środków kontroli przywozu.

Wszystkie kolejne sankcje konsekwentnie nakładane na Rosję świadczą o dezaprobacie agresywnych działań Rosji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Pokazuje to nasze europejskie zjednoczenie wobec agresji Federacji Rosyjskiej na naszego wschodniego sąsiada.

Pozostałe wpisy

Inwestycja w przyszłość? Plan dla lotniska CPK do 2060 roku

Minister Infrastruktury podpisał jeden z dokumentów niezbędnych do założenia lotniska i budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, gotowy jest plan generalny. W […]


Czytaj więcej

Przyszłość żeglugi śródlądowej w Polsce

Żegluga śródlądowa jest dla Polski jednym z kluczowych środków transportu, jako ekologiczny oraz budżetowy środek transportu. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę […]


Czytaj więcej

Obecna sytuacja na Morzu Czerwonym

Transport morski przez Morze Czerwone jest w dalszym ciągu bardzo ryzykowny, ataki rebeliantów Huti obejmują coraz to większy obszar na […]


Czytaj więcej