Kontakt Zapytanie ofertowe

ASL Road

Fracht drogowy

Transport drogowy jest uznawany za najbardziej optymalny rodzaj transportu, będący dobrym rozwiązaniem czasowym przy utrzymaniu atrakcyjnego kosztu.

ASL Road Freight to kompleksowe doradztwo logistyczne oraz rozwiązania w zakresie transportu drogowego. ASL Road Freight poprzez sieć własnych biur, agentów i partnerów dostarcza i odbiera przesyłki na całym świecie w ramach całościowego serwisu dostosowanego do potrzeb Klienta.

icon_ASL_road

ASL Road Freight oferuje kompleksowe usługi związane z transportem drogowym, w tym:

 • Organizację transportu drogowego z odbiorem i dowozem do miejsca docelowego innymi środkami transportu w ramach ujednoliconego listu przewozowego;
 • Zarządzanie niezbędną dokumentacją przewozową, także związaną z obsługą przesyłek drobnicowych;
 • Obsługę celną związaną z transportem;
 • Ubezpieczenie towaru w transporcie;
 • Inspekcję przewożonego towaru;
 • Kontakt ze służbami fitosanitarnymi i weterynaryjnymi;
 • Zapewnienie miejsca do przechowywania przesyłek lub konfekcjonowania towaru, także w temperaturze kontrolowanej;
 • Organizację specjalistycznego sprzętu do załadunku w razie takiej konieczności;
 • Transport ładunków pojedynczych, drobnicowych, dedykowanych czy skonsolidowanych.

Eksperci ASL Road Freight wyjaśnią jak:

 • wygląda proces transportu drogowego;
 • przygotować dokumenty niezbędne do transportu drogowego krajowego i międzynarodowego;
 • przebiega odprawa celna w procesie importu lub eksportu;
 • należy zapakować przesyłkę lub paletę i jak przygotować do konteneryzacji;
 • działają terminale przeładunkowe z transportem kolejowym lub morskim;
04_ROAD

Zalety transportu drogowego to największa elastyczność w odbiorze od nadawcy i dostawie przesyłek. Jest to także połączenie relatywnie niskich kosztów transportu na małe, średnie a nawet duże odległości przy atrakcyjnym czasie dostawy. Jest to także dobry środek transportu dla przesyłek małych nie przekraczających rozmiaru pojazdu, ekspresowych, transportu żywności czy niektórych niestandardowych rozwiązań.

Transport drogowy obejmuje takie rodzaje transportu jak:

 • transport przesyłek FTL lub LTL,
 • transport drobnicowy,
 • transport w temperaturze kontrolowanej,
 • transport towarów niebezpiecznych (ADR) itp.
 • transport towarów sypkich, płynnych, o niestandardowych kształtach lub ponadgabarytowych;
 • logistykę przemysłową oraz projektową.

Transport drogowy może być użyty do transportu większości przesyłek i towarów. Niewątpliwą zaletą jest elastyczność transportu związana z najbardziej rozpowszechniona infrastrukturą drogową. Przewozy towarów ponadnormatywnych, towarów niebezpiecznych – w tym baterii i elektroniki, materiałów wybuchowych oraz łatwopalnych. Jest to także bardzo dobry środek transportu towarów płynnych lub sypkich o zasięgu lokalnym i regionalnym a także wrażliwych czasowo. Standardowo do transportu drogowego przesyłek używa się paletyzacji. Stosuje się także przewóz w cysternach lub pojazdach specjalnych.

 

Transport drogowy oferowany przez ASL Road Freight jest realizowany kompleksowo wraz z odbiorem z miejsca nadania oraz dostawą na wskazany adres przy użyciu transportu drogowego. W zależności od położenia miejsca nadania oraz finalnego odbiorcy w całym procesie transportu może być dodatkowo wykorzystany transport kolejowy lub morski, co efektywnie wpływa na atrakcyjność kosztu i czasu dostaw.

 

 

Grupa ASL jako operator logistyczny oferuje kompleksowe rozwiązania i wspiera realizację działań logistycznych także w przypadku nieprzewidzianych utrudnień, np. złych warunków pogodowych, konieczności zmiany trasy. Współpracując z agentami i partnerami oferuje globalne rozwiązania dla całego łańcucha dostaw zapewniając czasową i terminową realizację zgodnie z potrzebami i wymaganiami.