Kontakt Zapytanie ofertowe

Branża chemiczna


Dedykowane rozwiązania

Oferujemy całościowe rozwiązania logistyczne dla branży chemicznej, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w zakresie organizowania transportu substancji chemicznych i niebezpiecznych na terenie UE oraz w transporcie międzynarodowym, zgodnie z regulacjami ADR, DGR, IMO.

Nasze rozwiązania dedykowane dla branży chemicznej:
  • transport produktów chemicznych stałych, surowców, półproduktów i gotowych produktów
  • transport wyrobów alkoholowych
  • transport chemii przemysłowej, rolniczej oraz chemii spożywczej
  • transport drogowy, kolejowy, morski oraz lotniczy chemikaliów wraz z obsługą celną
  • obsługę magazynową dla towarów bezpiecznych

Dowiedz się więcej

Transport ładunków niestandardowych

Case studies

Obsługa celna surowców chemicznych

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj naszych Ekspertów