Kontakt Zapytanie ofertowe
Ubezpieczenie

Grupa ASL jako operator logistyczny oferujący kompleksowe rozwiązania logistyki magazynowej i logistyki transportu. Eksperci ASL w ramach realizowanych zleceń proponują ubezpieczenie mienia w przypadku utraty lub uszkodzenia mienia w transporcie drogowym, morskim, lotniczym, oraz kolejowym zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Ubezpieczenie transportowe Cargo jest szczególnie ważne w przypadku powstania szkody w mieniu w transporcie a także podczas dokonywania czynności przeładunkowych czy składowania. Standardowo w ubezpieczeniu Cargo ma określone wyłączenia odpowiedzialności. Zazwyczaj dotyczą właściwości przewożonego ładunku, a także ryzyka dotyczącego działań wojennych, ryzyka strajków, czy opóźnień w transporcie niezawinionych przez przewoźnika. Ważnym aspektem w transporcie jest ubezpieczenie od kradzieży czy zaginięcia. W zależności od transportu oraz specyfiki towaru i potrzeb Klienta, Eksperci ASL zapewnią analizę i przedstawią propozycję rozwiązań.

Grupa ASL w uzupełnieniu usług transportowych, magazynowych i celnych oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, w tym, min:

  • Przeprowadzenie analizy ryzyka wraz z identyfikacją i oceną ryzyka,

  • Poinformują o obowiązkowych ubezpieczeniach oraz opcjonalnych;

  • Przygotowanie optymalnej oferty zwłaszcza dla nietypowego transportu;

  • Dopasowanie zakresu ubezpieczenia do specyfiki przewożonego towaru;

  • Kompleksową logistykę transportu wraz z usługami celnymi;

A także realizację transportu, usług magazynowych i celnych, oraz kompleksowe doradztwo celne i logistyczne.

Eksperci ASL zadbają nie tylko o odpowiedni rodzaj transportu, ale również o to, aby dany przedmiot był należycie ubezpieczony. Dopilnują także, aby zastosować odpowiednie procedury celne.

Eksperci ASL zapewnią kompleksowe doradztwo:

  • Przeprowadzą analizę ryzyka i przygotują optymalną ofertę uwzględniając także specyfikę obsługi celnej;

  • kompleksowo zrealizują transport i obsługę celną;

  • zrealizują zlecenie zapewniając wszelkie standardy bezpieczeństwa.

Dedykowana Obsługa Klienta zapewni pełne wsparcie i profesjonalną realizację zleceń. Eksperci ASL działając w ramach globalnej sieci Partnerów zadbają o kontrolę na każdym etapie transportu i są w stanie zapewnić natychmiastową reakcję w razie konieczności zmian minimalizując koszty i optymalizując czas transportu.