Kontakt Zapytanie ofertowe

Ubezpieczenie


Bezpieczny transport i magazynowanie

Eksperci ASL, w ramach realizowanych zleceń spedycyjnych, proponują ubezpieczenie mienia w przypadku utraty lub uszkodzenia mienia w transporcie drogowym, morskim, lotniczym, oraz kolejowym zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Ubezpieczenie transportowe Cargo jest szczególnie ważne w przypadku powstania szkody w mieniu w transporcie a także podczas dokonywania czynności przeładunkowych czy składowania. Standardowo w ubezpieczeniu Cargo ma określone wyłączenia odpowiedzialności. Zazwyczaj dotyczą właściwości przewożonego ładunku, a także ryzyka dotyczącego działań wojennych, ryzyka strajków, czy opóźnień w transporcie niezawinionych przez przewoźnika. Ważnym aspektem w transporcie jest ubezpieczenie od kradzieży czy zaginięcia. W zależności od transportu oraz specyfiki towaru i potrzeb Klienta, Eksperci ASL zapewnią analizę i przedstawią propozycję rozwiązań.

Nasza oferta

Grupa ASL w uzupełnieniu usług transportowych, magazynowych i celnych oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, w tym, min:

  • Przeprowadzenie analizy ryzyka wraz z identyfikacją i oceną ryzyka,

  • Poinformują o obowiązkowych ubezpieczeniach oraz opcjonalnych;

  • Przygotowanie optymalnej oferty zwłaszcza dla nietypowego transportu;

  • Dopasowanie zakresu ubezpieczenia do specyfiki przewożonego towaru;

  • Kompleksową logistykę transportu wraz z usługami celnymi;

 

Dowiedz się więcej

 

Usługi VAS

Zapytaj o szczegóły

Transport dóbr łatwo psujących się

Dowiedz się więcej