Kontakt Zapytanie ofertowe

ASL Customs


Pełna oferta usług celnych

ASL Customs to kompleksowe doradztwo celne wraz z obsługą celną w ramach świadczonych usług logistyki transportu i magazynowania towarów w handlu pomiędzy UE a krajami trzecimi.  ASL Customs oferuje usługi celne także poprzez sieć agentów i partnerów na całym świecie.


 ASL Customs w ramach Grupy ASL działa w Polsce jako niezależna agencja celna AS Logistics Sp. z o.o.


Oferta ASL Customs

Usługi celne

Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Celnym

Czasowe magazynowanie towarów spoza UE

Skład celny i magazyn czasowego składowania


Dlaczego ASL Customs?

  • specjalistyczna wiedza i doświadczenie – od 15 lat reprezentujemy Klientów przed organami celno-skarbowymi,
  • kompleksowa obsługa celna w oparciu o infrastrukturę własną – agencja celna , skład celny
   i magazyn czasowego składowania – lub  naszych partnerów na terenie całego kraju i za granicą,
  • międzynarodowa obsługa dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi ,
  • szybkie i sprawne przeprowadzanie odpraw, także zdalnie na terenie całego kraju, 
  • posiadamy certyfikat AEO  pozwalający m.in. na przeprowadzanie odpraw celnych w trybie uproszczonym,
  • komplementarne rozwiązania innych linii biznesowych z Grupy ASL, w tym m.in.: 

 

   • ASL Freight: transport morski, lotniczy, kolejowy – pełnokontenerowy i drobnicowy,
   •  ASL Warehousing: konfekcjonowanie towaru, zabezpieczanie i pakowanie przesyłek, konsolidacja w przypadku przesyłek drobnicowych oraz konteneryzacja; przechowywanie długookresowe w magazynach własnych i partnerskich w dowolnej lokalizacji na świecie,
   • ASL Advisory: konsulting logistyczny.