Kontakt Zapytanie ofertowe

Skład celny i magazyn czasowego składowania

Oferujemy bezpieczne i wygodne miejsca magazynowania towarów podlegających kontroli celnej.


Magazyn czasowego składowania różni się od składu celnego pod względem funkcji, jakie pełnią oba te miejsca.  Skład celny umożliwia dysponowanie towarem podczas jego przechowywania, a tym samym dokonywanie zmian i odprawianie towaru partiami, a magazyn czasowego składowania uniemożliwia takie działanie, a towary umieszczane są w nim przed dokonaniem kolejnej procedury lub przed dokonaniem ostatecznej odprawy celnej.   

  Eksperci ASL Customs chętnie doradzą i wyjaśnią, jak nasze rozwiązania pomogą usprawnić i ułatwić klientom obrót towarowy z zagranicą, w tym:

  • Czasowe składowanie towarów nie wspólnotowych do 90 dni;
  • Składowanie celne na składzie bez ograniczeń czasowych z możliwością powrotnego wywozu towaru z terenu UE do kraju trzeciego, procedury tranzytu do innych krajów UE czy dopuszczenia do obrotu;
  • Procedurę naprawczą w składzie celnym – w myśl wydanej opinii organu celnego w sprawie odprawianego towaru;
  • Odprawy celne w procedurach wywozu, tranzytu, dopuszczenia do obrotu w tym, z zastosowaniem odroczonego VAT zgodnie z art.33a ustawy o VAT.
Customs Key Visual