Kontakt Zapytanie ofertowe

Rail Freight

Fracht kolejowy

Transport kolejowy jest uznawany za najbardziej optymalny rodzaj transportu, będący dobrym rozwiązaniem czasowym przy utrzymaniu atrakcyjnego kosztu.

ASL Rail Freight to kompleksowe doradztwo logistyczne oraz rozwiązania w zakresie transportu kolejowego. ASL Rail Freight poprzez sieć własnych biur, agentów i partnerów dostarcza i odbiera przesyłki na całym świecie w ramach całościowego serwisu dostosowanego do potrzeb Klienta.

ASL Rail Freight oferuje kompleksowe usługi związane z transportem kolejowym, w tym:

 • Organizację transportu kolejowego z odbiorem i dowozem do miejsca docelowego innymi środkami transportu w ramach ujednoliconego listu przewozowego;
 • Zarządzanie niezbędną dokumentacją przewozową, także związaną z konsolidacją przesyłek drobnicowych;
 • Obsługę celną związaną z transportem;
 • Ubezpieczenie towaru w transporcie;
 • Inspekcję przewożonego towaru;
 • Obsługa handlingowa w terminalu kontenerowym, służbami fitosanitarnymi i weterynaryjnymi;
 • Przejściowe składowanie w magazynie przesyłek lub konfekcjonowanie towaru;
 • Organizację specjalistycznego sprzętu do załadunku i rozładunku w razie takiej konieczności;
 • Transport ładunków pojedynczych, drobnicowych, dedykowanych czy skonsolidowanych.

Eksperci ASL Rail Freight wyjaśnią jak:

 • wygląda proces transportu kolejowego;
 • przebiega odprawa celna w procesie importu lub eksportu;
 • przygotować dokumenty niezbędne do transportu kolejowego;
 • należy zapakować przesyłkę i przygotować do konteneryzacji;
 • działają terminale przeładunkowe w połączeniu z transportem drogowym lub morskim;
01.1_FREIGHT

Zalety transportu kolejowego to połączenie relatywnie niskich kosztów transportu na duże odległości przy atrakcyjnym czasie dostawy. Jest to także dobry środek transportu dla przesyłek o dużym tonażu lub towarów sypkich. 

Transport kolejowy towarów obejmuje takie rodzaje transportu jak:

 • transport przesyłek FCL lub LTL,
 • transport drobnicowy,
 • transport towarów o niestandardowych kształtach lub ponadgabarytowych,
 • transport typu break bulk obejmujący min. towary, które wagą lub rozmiarem przekraczają możliwość konteneryzacji,
 • logistykę przemysłową oraz projektową.

Drogą kolejową można transportować niemalże każdy rodzaj towaru. W szczególności zaletą transportu kolejowego są przewozy towarów ponadnormatywnych, towarów niebezpiecznych – w tym baterii i elektroniki, materiałów wybuchowych oraz łatwopalnych. Jest to także bardzo dobry środek transportu towarów płynnych lub sypkich. Standardowo do transportu przesyłek używa się paletyzacji i konteneryzacji. Stosuje się także przewóz w cysternach lub specjalnych wagonach, a także na otwartej platformie.


Transport kolejowy oferowany przez ASL Rail Freight jest realizowany kompleksowo wraz z odbiorem z miejsca nadania i dostawą do terminalu oraz odbiorem z terminalu i dostawą na wskazany adres przy użyciu innych rodzajów transportu. W zależności od położenia miejsca nadania oraz finalnego odbiorcy może być dodatkowo wykorzystany transport drogowy lub morski, co efektywnie wpływa na obniżenie kosztu. 


Grupa ASL jako operator logistyczny oferuje kompleksowe rozwiązania i wspiera realizację działań logistycznych także w przypadku nieprzewidzianych utrudnień, np. złych warunków pogodowych, konieczności zmiany trasy. Współpracując z agentami i partnerami oferuje globalne rozwiązania dla całego łańcucha dostaw zapewniając czasową i terminową realizację zgodnie z potrzebami i wymaganiami.