Kontakt Zapytanie ofertowe

Air Freight

Fracht lotniczy

Transport lotniczy cargo to najszybszy i najbezpieczniejszy rodzaj transportu w przypadku międzynarodowych przesyłek.

ASL Air Freight to kompleksowe doradztwo logistyczne oraz rozwiązania w zakresie transportu lotniczego. ASL Air Freight poprzez sieć własnych biur, agentów i partnerów dostarcza i odbiera przesyłki na całym świecie w ramach całościowego serwisu dostosowanego do potrzeb Klienta.

icon_ASL_air

ASL Air Freight oferuje kompleksowe usługi związane z transportem lotniczym, w tym:

 • Organizację transportu lotniczego także z odbiorem i dowozem do miejsca docelowego innymi środkami transportu;
 • Zarządzanie niezbędną dokumentacją;
 • Obsługę celną związaną z transportem;
 • Ubezpieczenie towaru w transporcie;
 • Inspekcję przewożonego towaru;
 • Kontakt z agentami handlingowymi w portach lotniczych, służbami fitosanitarnymi i weterynaryjnymi;
 • Przechowywanie przesyłek w temperaturze kontrolowanej;
 • Organizowanie specjalistycznego sprzętu do załadunku i rozładunku w razie takiej konieczności;
 • Transport paczek, ładunków pojedynczych, dedykowanych lub skonsolidowanych.

Eksperci ASL Air Freight wyjaśnią jak:

 • wygląda proces transportu lotniczego;
 • przebiega odprawa celna w imporcie lub eksporcie;
 • przygotować niezbędne dokumenty handlowe i transportowe;
 • należy przygotować towar do transportu lotniczego;
01.1_FREIGHT

Zalety transportu lotniczego to oszczędność czasu dla przesyłek międzynarodowych i międzykontynentalnych, a także najlepszy transport pilnych ładunków na duże odległości oraz towarów o znacznej wartości. 

 

Transport lotniczy cargo obejmuje takie rodzaje transportu jak:

 • transport przesyłek standardowy lub ekspresowy,
 • transport towarów łatwopsujących się i wymagających temperatury kontrolowanej;
 • transport wymagających specjalnej pozycji w transporcie;
 • transport przesyłek o niestandardowych kształtach lub ponadgabarytowych.

Drogą lotniczą można transportować różne rodzaje towarów. Nie wszystkie towary są łatwe w transporcie lotniczym ze względu na gabaryt lub bezpieczeństwo. Towary niedozwolone lub objęte ścisłym nadzorem są wyszczególnione w przepisach o materiałach niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym.

 

Transport lotniczy cargo jest realizowany w specjalistycznych kontenerach lub paletach dedykowanych do transportu lotniczego. Drobne przesyłki są pakowane w kontenery lotnicze tak, aby koszt był jak najbardziej zoptymalizowany.

 

 

Transport lotniczy towarowy jest realizowany przez ASL Air Freight kompleksowo w systemie door-to-door poprzez odpowiednie połączenie frachtu lotniczego i transportu intermodalnego. Oznacza to, że do transportu przesyłek mogą być wykorzystane inne rodzaje transportu takie jak drogowy, morski czy kolejowy, co zdecydowanie zwiększa możliwe sposoby transportu jak i obniża całościowy koszt.


ASL jako operator logistyczny oferuje kompleksowe rozwiązania i wspiera realizację działań logistycznych także w przypadku nieprzewidzianych utrudnień, np. złych warunków pogodowych, konieczności zmiany trasy. Współpracując z agentami i partnerami oferuje globalne rozwiązania dla całego łańcucha dostaw zapewniając czasową i terminową realizację zgodnie z potrzebami i wymaganiami.