Kontakt Zapytanie ofertowe

Usługi celne

Usługi celne

ASL Customs to kompleksowe doradztwo celne wraz z obsługą celną w ramach świadczonych usług logistyki transportu i magazynowania towarów w handlu pomiędzy UE a krajami trzecimi.  ASL Customs oferuje usługi celne także poprzez sieć agentów i partnerów na całym świecie.

 ASL Customs w ramach Grupy ASL działa w Polsce jako niezależna agencja celna AS Logistics Sp. z o.o.

icon_ASL_customs

ASL Customs oferuje kompleksowe usługi celne, takie jak:

 • Odprawy celne towarów w procedurze dopuszczenia do obrotu, procedurze wywozu i procedurze tranzytu;

 • Reprezentacja klienta na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celno-Skarbowej – PUESC;

 • Pomoc w uzyskaniu EORI;

 • Pomoc w uzyskaniu statusu zarejestrowanego eksportera REX;

 • Składanie wniosków i odwołań od decyzji organów celno-skarbowych przez ePUAP;

 • Składanie wniosków o graniczną kontrolę materiałów roślinnych, żywności, towarów pochodzenia zwierzęcego czy kontroli jakości handlowej;

 • Obsługa dokumentów T2L, INF-3, karnetów ATA i TIR;

 • Obsługa w procesach legalizacji świadectw przewozowych EUR.1, A.TR oraz świadectw
  pochodzenia;

 • Odprawy celne towarów w procedurach specjalnych: uszlachetniania czynnego, biernego
  oraz odprawy czasowej;

 • Obsługa celna towarów w składzie celnym, w tym pomoc przy przeprowadzeniu procedury
  naprawczej;

 • Z racji posiadanych pozwoleń, odprawy celne towarów w procedurach uproszczonych, również
  z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT.

ASL Customs oferuje odprawy fiskalne w portach min. lotniczych i morskich poza granicami Polski.

Eksperci ASL Customs chętnie doradzą i wyjaśnią, jak takie pozwolenia mogą usprawnić i ułatwić klientom obrót towarowy z zagranicą, w tym między innymi:

 • Czasowe składowanie towarów nie wspólnotowych do 90 dni;
 • Składowanie celne na składzie bez ograniczeń czasowych z możliwością powrotnego wywozu towaru z terenu UE do kraju trzeciego, procedury tranzytu do innych krajów UE czy dopuszczenia do obrotu;
 • Procedura naprawcza w składzie celnym – w myśl wydanej opinii organu celnego w sprawie odprawianego towaru;
 • Odprawy celne w procedurach wywozu, tranzytu, dopuszczenia do obrotu w tym, z zastosowaniem odroczonego VAT zgodnie z art.33a ustawy o VAT;
Customs Key Visual