Kontakt Zapytanie ofertowe
Nasze wartości

 W Grupie ASL łączy nas profesjonalizm, elastyczne podejście i nieodparta chęć działania. Zmieniający

się świat jest dla nas źródłem ekscytacji i pragnienia uczestniczenia w tych zmianach.

Naszych pracowników zachęcamy do podejmowania wyzwań i wspieramy w budowaniu przyszłości – ich własnej, firmy i naszych Klientów. Dlatego Grupa ASL jest miejscem dla ludzi, którzy podzielają te same
wartości i wizje, tak bardzo cenione przez Klientów.

Klienci doceniają nas za naszą sprawczość, niegasnącą energię działania i odwagę w przezwyciężaniu trudności. Nasze umiejętności oraz uczciwość i transparentność potwierdzają naszą wiarygodność.
Otwartość na rozwój i nowe wyzwania stanowią podstawę do działania każdego członka zespołu. Każdy wnosi wiedzę i doświadczenie – jest Ekspertem ASL.

Razem stanowimy całość, mówimy jednym głosem i wspieramy naszych Klientów jako Grupa ASL. 

Stworzyliśmy i stale rozwijamy ASL oferującą kompleksową odpowiedź na potrzeby logistyczne i zarządzania łańcuchem dostaw, w tym m.in. spedycję i transport w zakresie wszystkich rodzajów transportu, magazynowanie i fullfilment, usługi agencji celnej, magazyn czasowego składowania i skład celny, pełen outsourcing logistyczny, doradztwo strategiczne i operacyjne.

 

Naszych Klientów wspieramy w ramach linii biznesowych: ASL Freight, ASL Road, ASL Customs, ASL Warehousing, ASL Advisory, wyspecjalizowanych w swych kompetencjach, a zarazem w pełni kompatybilnych z pozostałymi liniami.

 

Jako Grupa ASL dostarczamy naszym klientom zindywidualizowane rozwiązania w celu optymalizacji procesów logistycznych i zapewnienia ciągłości operacji biznesowych. Wieloletnie doświadczenie branżowe, kompetencje biznesowe, przedsiębiorczość i decyzyjność Zespołu Ekspertów ASL i Zarządu ASL wspomagają elastyczność działania i skuteczność reakcji klientów na zmiany w ich otoczeniu biznesowym, a co za tym idzie – wspierają wykorzystywanie pełni ich potencjału biznesowego.