Kontakt Zapytanie ofertowe

Transport materiałów niebezpiecznych


Bezpieczny transport niebezpiecznych ładunków


Towary czy substancje są uznawane za niebezpieczne, gdy ich właściwości biologiczne, chemiczne czy fizyczne mogą być zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. W związku z tym wszystkie transportowane towary muszą zostać skategoryzowane, a w przypadku zakwalifikowania jako materiały niebezpieczne, podlegają specjalistycznym przepisom.


Klasyfikacja materiałów, określanie możliwości przewozu oraz rodzaju przygotowywanej dokumentacji odbywa się na podstawie przepisów międzynarodowych oraz danego kraju w zależności od używanego środka transportu:


 • Konwencja ADR – transport drogowy materiałów niebezpiecznych;
 • Regulacje DGR – transport lotniczy materiałów niebezpiecznych;
 • Kodeks IMDG – transport morski materiałów niebezpiecznych;
 • Regulamin RID – transport kolejowy materiałów niebezpiecznych.

Eksperci ASL:

 

 • przedstawią możliwości transportu materiałów niebezpiecznych na podstawie przekazanej dokumentacji
 • przygotują najkorzystniejszą ofertę
 • poinformują o obowiązkach nadawcy w związku z realizowanym działaniem
 • wskażą dokumentację niezbędną do przygotowania dla danego rodzaju transportu
 • przekażą instrukcję  dotyczącą pakowania, w szczególnych przypadkach – mocowania ładunków
 • zrealizują zlecenie zapewniając wszelkie standardy bezpieczeństwa
 • kompleksowo zrealizują obsługę celną


Dowiedz się więcej

Transport ładunków niestandardowych

Rozwiązania dla branży chemicznej