LOGISTYKA MAGAZYNOWA

 

ASL oferuje profesjonalną obsługę logistyczną i magazynową

Z przyjemnością informujemy o otwarciu dla naszych klientów nowoczesnego magazynu typu A w Nadarzynie k. Warszawy.

Do dyspozycji posiadamy magazyn dystrybucyjny, magazyn czasowego składowania oraz skład celny o łącznej powierzchni ponad 7000 m2.

Zachęcamy do wysyłania zapytań ofertowych na e-mail: rafal.rogowski@asl.pl tel: +48 505 701 434

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • Składowanie towaru w magazynie dystrybucyjnym, składzie celnym i magazynie czasowego składowania
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej
  • co-packing
  • przeładunki
  • konfekcjonowanie i kompletacja towarów
  • obsługę celną towarów przyjmowanych do magazynu czasowego składowania i składu celnego

Skład celny - dlaczego warto skorzystać?

  • zapewnia zawieszenie płatności cła i podatków - zawieszenie płatności odnosi się do towarów nieunijnych z przeznaczeniem do dopuszczenia do obrotu na obszarze UE.

Skład celny zapewnia naszym klientom oszczędności. Do największych zalet tego rozwiązania można zaliczyć:

  • odroczenie płatności cła i podatku - towary wprowadzane na polski rynek celny podlegają należnościom celnym. Korzystanie ze składu celnego odracza ich uiszczenie, aż do momentu, w którym następuje faktyczne wykorzystanie towaru w procesach gospodarczych.
  • w składzie celnym istnieje m.in. możliwość zastosowania procedury naprawczej dla towarów, które nie posiadają właściwych certyfikatów zgodności z CE lub innych wymaganych prawem oznaczeń.

NASZA OFERTA

skład celny

SKŁAD CELNY

wydzielony magazyn, zatwierdzony przez organy celno-skarbowe i będący pod ich dozorem. Przeznaczony jest do składowania i przechowywania towarów nieunijnych (spoza obszaru celnego Unii Europejskiej). Pozwala na przechowywanie towaru bez uiszczania cła i innych podatków.

magazyn dystrybucyjny

MAGAZYN DYSTRYBUCYJNY

umożliwia sprzedaż lub dystrybucję towaru do klienta końcowego, dlatego jest doskonałym rozwiązaniem dla sprzedawców, którzy nie dysponują odpowiednią przestrzenią do gromadzenia i przechowywania swoich produktów.

magazyn czasowego składowania

MAGAZYN CZASOWEGO SKŁADOWANIA

to rozwiązanie, które pozwala odsunąć w czasie konieczność uregulowania zobowiązań celnych, ale przede wszystkim daje nam czas na skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

usługi terminalowe

USŁUGI TERMINALOWE

zaletą tej metody jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zapewnienie bardziej efektywnej dystrybucji towarów, poprzez minimalizację przeładunków w wewnętrznych procesach magazynowych.

logistyka kontraktowa

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

obejmuje szereg procesów logistycznych: od obsługi dostawy towarów m.in. od producenta, po transport do magazynu, pakowanie towaru, planowanie tras kierowców oraz terminowy transport do klienta końcowego.

magazyn konsolidacyjny dekonsolidacyjny

KONSOLIDACJA / DEKONSOLIDACJA

obniża koszty przesyłek realizowanych na duże odległości. Jest to szczególnie korzystne dla mniejszych firm, które nie obsługują takiej ilości zleceń, która jest w stanie zapełnić kontener transportowy przewoźnika.

MAGAZYN ASL

magazyn

MAGAZYN ASL ADRES:

Segro Logistics Park, Blok C
ul. Al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn

MENEDŻER DS. ROZWOJU USŁUG MAGAZYNOWYCH
Rafał Rogowski
tel. +48 505 701 434
e-mail: rafal.rogowski@asl.pl

AGENT CELNY
Piotr Dziubak
tel. +48 602 435 418
e-mail: dziubak@asl.pl

AGENT CELNY
Tomasz Bąk
tel. +48 531 021 923
e-mail: bak@asl.pl