Kontakt Zapytanie ofertowe
Integracje IT

W ASL doskonale rozumiemy jak strategicznie istotne dla naszych klientów są logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, ich skuteczność i efektywność oraz zdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających się czasów. To one wielokrotnie decydują o osiąganiu wyników biznesowych na oczekiwanym poziomie, odporności biznesu, potencjale jego rozwoju i wzroście w długim terminie, czy możliwości realizacji wyższych celów zdefiniowanych względem społeczeństwa i środowiska naturalnego.

 

Wiemy, że sprawne realizowanie funkcji logistycznych i zarządzanie łańcuchem dostaw w otoczeniu VUCA, zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym jest dla organizacji coraz trudniejsze. Potrzeba ku temu umiejętnego korzystania z doświadczenia i wiedzy, proaktywnej postawy względem nowych okazji, krótkich ścieżek decyzyjnych, elastyczności myślenia i działania… I to właśnie mamy do zaoferowania. Jako partner logistyczny, pomagamy naszym klientom wzrastać i rozwijać się biznesowo oraz realizować ich misję we współczesnym skomplikowanym świecie.

Stworzyliśmy i stale rozwijamy ASL oferującą kompleksową odpowiedź na potrzeby logistyczne i zarządzania łańcuchem dostaw, w tym m.in. spedycję i transport w zakresie wszystkich rodzajów transportu, magazynowanie i fullfilment, usługi agencji celnej, magazyn czasowego składowania i skład celny, pełen outsourcing logistyczny, doradztwo strategiczne i operacyjne.

 

Naszych Klientów wspieramy w ramach linii biznesowych: ASL Freight, ASL Road, ASL Customs, ASL Warehousing, ASL Advisory, wyspecjalizowanych w swych kompetencjach, a zarazem w pełni kompatybilnych z pozostałymi liniami.

 

Jako Grupa ASL dostarczamy naszym klientom zindywidualizowane rozwiązania w celu optymalizacji procesów logistycznych i zapewnienia ciągłości operacji biznesowych. Wieloletnie doświadczenie branżowe, kompetencje biznesowe, przedsiębiorczość i decyzyjność Zespołu Ekspertów ASL i Zarządu ASL wspomagają elastyczność działania i skuteczność reakcji klientów na zmiany w ich otoczeniu biznesowym, a co za tym idzie – wspierają wykorzystywanie pełni ich potencjału biznesowego.