Kontakt z AS Logistics:

Siedziba firmy:

AS Logistics Sp. z o.o.
ul. Osmańska 5
02-823 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000319416
NIP 9512267952 REGON 141610456

tel: +48 (22) 544 17 20
e-mail: info@asl.pl

Oddział Gdynia:

AS Logistics Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 60, lok.105
81-156 Gdynia, Polska
tel.: +48 (58) 621 30 35

Oddział Wilcza Góra:

AS Logistics Sp. z o.o. - Skład celny i Magazyn Celny
ul. Żwirowa 18
05-506 Wilcza Góra, Powiat: Piaseczyński
tel.: +48 (22) 397 67 55 (lub 56)

Oddział Wrocław:

AS Logistics Sp. z o.o.
ul. Plac Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AS Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Norbert Bogucki i z którym można skontaktować się pod adresem: boguckin@bestwayconsulting.pl

Wyślij do nas wiadomość. Pomożemy!