Kontakt Zapytanie ofertowe

Pozostałe usługi

W ASL doskonale rozumiemy jak strategicznie istotne dla naszych klientów są logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, ich skuteczność i efektywność oraz zdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających się czasów. To one wielokrotnie decydują o osiąganiu wyników biznesowych na oczekiwanym poziomie, odporności biznesu, potencjale jego rozwoju i wzroście w długim terminie, czy możliwości realizacji wyższych celów zdefiniowanych względem społeczeństwa i środowiska naturalnego.

 

Wiemy, że sprawne realizowanie funkcji logistycznych i zarządzanie łańcuchem dostaw w otoczeniu VUCA, zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym jest dla organizacji coraz trudniejsze. Potrzeba ku temu umiejętnego korzystania z doświadczenia i wiedzy, proaktywnej postawy względem nowych okazji, krótkich ścieżek decyzyjnych, elastyczności myślenia i działania… I to właśnie mamy do zaoferowania. Jako partner logistyczny, pomagamy naszym klientom wzrastać i rozwijać się biznesowo oraz realizować ich misję we współczesnym skomplikowanym świecie.

ASL Sea Freight oferuje kompleksowe usługi związane z transportem morskim, w tym:

  • Fracht morski kontenerowy FCL i LCL wraz z odbiorem i dowozem do miejsca docelowego innymi środkami transportu w ramach ujednoliconego listu przewozowego;
  • Obsługę celną związaną z transportem;
  • Ubezpieczenie towaru w transporcie;
  • Zarządzanie niezbędną dokumentacją przewozową, także związaną z konsolidacją przesyłek drobnicowych oraz obsługą portową;
  • Inspekcję przewożonego towaru;
  • Zapewnienie obsługi portowej, służbami fitosanitarnymi i weterynaryjnymi;
  • Przejściowe składowanie w magazynie przesyłek lub konfekcjonowanie towaru, także w temperaturze kontrolowanej;
  • Zabezpieczanie i pakowanie przesyłek do transportu morskiego;
  • Konsolidację w przypadku przesyłek drobnicowych oraz konteneryzację;
  • Transport ładunków pojedynczych, drobnicowych, dedykowanych czy skonsolidowanych.

Transport morski oferowany przez ASL Sea Freight jest realizowany kompleksowo wraz z odbiorem z miejsca nadania i dostawą do portu oraz odbiorem z portu i dostawą na wskazany adres przy użyciu innych rodzajów transportu. W zależności od położenia miejsca nadania oraz finalnego odbiorcy może być dodatkowo wykorzystany transport drogowy lub kolejowy, co efektywnie wpływa na obniżenie kosztu. 


ASL jako operator logistyczny oferuje kompleksowe rozwiązania i wspiera realizację działań logistycznych także w przypadku nieprzewidzianych utrudnień, np. złych warunków pogodowych, konieczności zmiany trasy. Współpracując z agentami i partnerami oferuje globalne rozwiązania dla całego łańcucha dostaw zapewniając czasową i terminową realizację zgodnie z potrzebami i wymaganiami.