Kontakt Zapytanie ofertowe

Budowa portu w Świnoujściu pod znakiem zapytania?

Konflikt interesów


Branża turystyczna i transportowa toczą spór dotyczący budowy nowego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Jest to inwestycja niewątpliwie jedna z najważniejszych inwestycji Polski w ostatnich latach Port zewnętrzny w Świnoujściu byłby istotny dla polskiej gospodarki i obronności, jednak mieszkańcy miasta są podzieleni co do jego powstania, obawiając się utraty turystycznego charakteru regionu.


Sprzeciw mieszkańców

 

Okazuje się, że przyszłość budowy portu jest niepewna. Prezydent miasta odwołała się od decyzji wojewody zachodniopomorskiego, twierdząc, że w trakcie procesu decyzyjnego pominięto zdanie okolicznych mieszkańców.

 

„Całkowicie zignorowano kwestię m.in. interesu mieszkańców, uciążliwości, które odczuje lokalna społeczność, ale także bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy inwestycja powstaje w sąsiedztwie terminala LNG.” – informuje nas strona internetowa Urzędu Miejskiego w Świnoujściu.

 

Podatki od nieruchomości

 

Rzecznik Prezydenta Miasta Świnoujście, Jarosław Jaz, przyznaje, że że „Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nie posiada informacji, czy były kiedykolwiek szacowane możliwe dochody z bezpośrednich danin od terminala kontenerowego. Na dzień dzisiejszy Wydział Podatków nie jest w stanie oszacować ewentualnych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na brak danych, lecz rozwój turystyczny Świnoujścia to przede wszystkim zasługa mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, którzy corocznie przynoszą miastu ponad 2 mld zł. Dzięki otwarciu tunelu łączącego miasto z lądem w połowie zeszłego roku, liczba odwiedzających może wzrosnąć, co wpłynęłoby korzystnie na branżę turystyczną

 

Konkurencyjność inwestycji

 

Nie wszystkim jednak takie udogodnienie w postaci budowy portu jest na rękę. Szczególnie naszym zachodnim sąsiadom, którym bliskość takiego portu mogłaby zaszkodzić. Niemieccy ekolodzy złożyli skargę w polskim sądzie administracyjnym, mając wątpliwości dotyczące decyzji środowiskowych. Natomiast nie podlega wątpliwości, że kwestie ekologiczne nie są prawdziwym celem strony niemieckiej. Port w Świnoujściu byłby konkurencyjną alternatywa dla Niemieckich portów, które obecnie obsługują znaczną część europejskiego rynku frachtu morskiego.

 

Przyszłość Świnoujścia

 

Rząd planuje kontynuować inwestycję. Wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, wydał w kwietniu decyzję lokalizacyjną dla terminala kontenerowego. To umożliwia rozpoczęcie projektowania infrastruktury dostępowej do terminala. Planowany terminal będzie mógł obsłużyć do 2 mln TEU rocznie, przyjmując jednocześnie dwa statki – jeden o długości 400 m i drugi o długości 200 m. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, terminal powinien rozpocząć działalność w 2028 roku.