Kontakt Zapytanie ofertowe
Transport w temperaturze kontrolowanej

ASL oferuje transport towarów w temperaturze kontrolowanej. Dotyczy to przede wszystkim produktów spożywczych, ale także roślin i kwiatów, farmaceutyków i wyrobów medycznych, kosmetyków i detergentów, chemii przemysłowej i spożywczej, artykułów alkoholowych i pochodnych, materiałów niebezpiecznych, baterii i elektroniki, czułych urządzeń wysokich technologii, niektórych dzieł sztuki typu rękopisy i zabytki, oraz innych towarów, które są wrażliwe na temperatury, warunki zewnętrzne i kontakt ze słońcem lub powietrzem.


Transportu dóbr wrażliwych na warunki zewnętrzne i na czas dostawy jest realizowany przy użyciu specjalistycznych opakowań oraz środków transportu, aby zapewnić wymagane warunki przewozu, takich jak: pojemników próżniowych, izoterm, chłodni, mroźni i lodowni, kontenerów chłodniczych czy grzewczych Specjalistyczny sposób pakowania dotyczą również utrzymania w czystości opakowań, pojazdu, a także sposobu rozmieszczenia ładunków w poszczególnych pojazdach.


Eksperci ASL:


  • przeanalizują przepisy obowiązujące w krajach transportu na podstawie przekazanej dokumentacji

  • zaplanują i przedstawią rozwiązania transportowe uwzględniając specyfikę materiału

  • pomogą w wyborze odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia ładunku w transporcie

  • zaproponują odpowiednie ubezpieczenie

  • nadzór nad certyfikacją i dokumentacją przewozową

  • obsługę celną towarów i transportu

  • zapewnianie sprawnego i bezpiecznego dostarczenia towarów do odbiorcy końcowego oraz realizują inne projekty wymagające planowania w zakresie transportu

ASL spełnia standardy GPD, czyli Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. To zasady bezpieczeństwa w zakresie przyjmowania, magazynowania i organizowania dystrybucji wyrobów medycznych i kosmetycznych na terenie UE.